Snake Eyes

Snake Eyes

SKU: 10045
$32.00Price
Cats eye, rhinestone studded white metal snake, smoky quartz crystal

Cord
3 x 2"